აირჩიე შენი ქვეყანა

დახურვა

ჩვენს შესახებ

მთავარი: კორპორაციული ჩვენს შესახებ ჩვენი მსოფლმხედველობა

ჩვენი მსოფლმხედველობა

მიიღე მეტი მოსავალი ნაკლები დანახარჯით

ვინაიდან პლანეტის მოსახლეობა დღითიდღე იზრდება, ბუნებრივი რესურსების ეფექტურ და გონივრულ გამოყენებას უდიდესი მნიშვნელობა გააჩნია.

ნეტაფიმის თავის მომხმარებლებს სთავაზობს ტექნოლოგიებს რომელიც მათ საშუალბას მიცემთ მიიღონ მეტი და ხარისხიანი მოსავალი მცირე მიწაზე ნაკლები წყლის, სასუქების, ქიმიკატების და ენერგიის დანახარჯით.

ნეტაფიმი არის გლობალური ლიდერი კომპანია წვეტოვანი სარწყავი ტექნოლოგიების და სათბურების წარმოების და მიწოდების სფეროში. მსოლფლიო მაშტაბით მას მთლიანი ბაზრის მიწოდების 30% უკავია, ეს ფაქტი მას გლობალური მაშტაბის უმსხვილეს მიმწოდებლად წარმოგვიდგენს.

ნეტაფიმს თავის 50 წლიანი გამოცდილებით უდიდესი წვლილი შეაქვს მსოლფიო მაშტაბით ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენების, აგრობიზნესში ენერგო ეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის და საურსათო უსაფრთხოების მიმართულებით.

 

კორპორატიული ბროშურა