აირჩიე შენი ქვეყანა

დახურვა

სარწყავი

გროვებად გამოტუტვა

Netafim’s mining services surpass conventional methods, offering comprehensive system solutions for maximum metal recuperation. Our high quality dripperlines provide uniform coverage, minimize clogging and ensure functionality, while valuable hydraulic planning services help lead to optimal results.

გროვებად გამოტუტვა

კატეგორიები